Home


SLOVENSKÝ DIVADELNÝ DEŇ V MNÍCHOVE: 
Sobota 14.7.2018

13:00 DETSKÉ DIELNE 
15:00 HANS HRAŠKO
Dvojjazyčné nemecko-slovenské divadlo na motív slovenskej ľudovej rozprávky Janko Hraško. Po predstavení majú deti možnosť stretnúť sa a porozprávať so slovenskými hercami - Zuzkou a Robom Erbym a nemeckou herečkou Renate Groß. 
Dielne a divadlo vhodné aj pre deti, ktoré nehovoria slovensky.

18:00 FOTROVCI A TEENAGERI
Divadelný svet v spolupráci s divadlom Maska sa predstavia v Mníchove vtipný príbeh poprepletaný pravdivými situáciami zo života medzi dospievajúcim synom a otcom. Príbeh, v ktorom sa nájde každý teenager, rodič ale aj každý dospelý. Príbeh o láske, dospievaní a živote. 
Hrajú: Branislav Bajus, Samuel Gonda, Lucia Hrašková
Divadlo vhodné aj pre deti od 8 rokov.
Po predstavení možnosť posedieť si v reštaurácii divadla, stretnúť sa s hercami a krajanmi.


Lístky objednat na jarmila.buchova@gmail.com alebo SMS 0151 540 680 44


Vitajte na stránkach Slovenčina pre deti Slovákov 
                žijúcich  v Mníchove a okolí
 
 
               Na týchto stránkach nájdete informácie 
                        o aktivitách, ktoré organizuje 
                            slovenské vzdelávacie centrum 
         pri Slovensko-nemeckom kultúrnom klube v Mníchove
                        snkk-mnichov.eu
  
Vyučuje sa v priestoroch 
Slovenskej katolíckej farnosti v Mníchove, 
Landsbergerstr. 39, Mníchov

Aktivity, ktoré realizujeme:

1. Slovenská škôlka
- pravidelné týždenné vyučovanie pre deti od 4-5 rokov
 
- pravidelné týždenné vyučovanie pre deti od 6 rokov
- nepravidelné vyučovanie slovenčiny (víkednové, prázdninové kurzy, Hráme sa so slovenčinou a pod.)
- kurzy vlastivedy a prírodovedy 


2. Tvorivý ateliér                                                           3. Iné
- detské ľudové dielne                                                       - návštevy divadla
- krúžok šikovných rúk                                                    - vianočný večierok
- kurzy maľovania                                                            - karneval 
                                                                                               - medzinárodné stretnutia detí
 

PLÁN VYUČO
VANIA N
A Š
KOLSKÝ ROK 2017/18 - poprosím o nahlasovanie nových detí na mail: jarmila.buchova@gmail.com

 
PRAVIDELNÉ AKCIE

Vyučovanie slovenčiny

školka: každý piatok 16:30 - 19:00 hod.

0,1. roč.: každý piatok 16:30 – 19:00 hod.

2,3,4. roč.: každý piatok 17:30 – 20:00 hod.

5.-9. roč.: každý piatok 17:30 – 20:00 hod.

1x mesačne: sobota 10:00 – 12:15 hod.Vyučovanie prebieha v kultúrnom centre GOROD, Hansastr. 181, Mníchov


Detské ľudové dielne 

1x mesačne: sobota 10:00 – 15:00  hod.

tanečný a hudobný krúžok, divadelný krúžok, vyučovanie vlastivedy a prírodovedy
JEDNORÁZOVÉ AKCIE:

Kurzy maľovania

Vianočný večierok

Divadelné predstavenia našich detí

Výroba masiek a karneval

Deň matiek a deň otcov

Športová olympiáda

Spoločná návšteva divadla ERBY

Slovenská  stanovačka

Výlety, ZOO ...

Príspevky do časopisu: Ceruzky vo svete

Letný detský tábor a iné...MESAČNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK: 

25 eur v členení:
Príspevok rodiča: 10 eur mesačne 
zvyšok hradí Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Slovensko-nemecký kultúrny spolok v Mníchove

ĎAKUJEME: 
Slovensko-nemecký kultúrny klub v Mníchove poskytuje učebnice zadarmo, administratívu, organizáciu a vyúčtovanie projektov a vzdelávacieho centra
Slovenská katolícka farnosť v Mníchove poskytuje priestory na vyučovanie zadarma

Školský rok 2014/2015: Klikni TU

Tábor KRAJANSKÉ LETO 


Záznam našich aktivít v roku 2014: KLIKNI TU
 
 


PROJEKTY:                                               AKTUALITY:
sme členmi ISEIA 
ISEIA - International Slovak Educational Institution
 and Association
 
ISEIA -  Medzinárodný inštitút a asociácia 
slovenských  vzdelávacích centerDeň ľudovej rozprávky: A čo bolo ďalej? (...ako by mohla rozprávka pokračovať?) 

CERUZKY vo svete: časopis o deťoch a pre deti Slovákov v zahraničí, ktorý pripravujeme spolu s inými slovenskými vzdelávacími centrami vo svete


Ahoj kamarát: online projekt v spolupráci s inými slovenskými školami vo svete na dopisovanie medzi slovenskými deťmi 

Zápisník cestovateľov

Kráľovná/ Kráľ slovenskej knižnice

Slovensko - včera a dnes


a iné: 

 • Prázdniny Vyučoavnie v piatok 30.10. a 7.11. 2015 nebude. Začíname opäť až v piatok 13.11.2015. Pekné prázdniny :-)
  Posted Oct 29, 2015, 12:43 AM by Jarmila Buchova
 • Otvorenie školského roka Zápis detí na školský rok 2015/2016:Prvá hodina: piatok 25.9.2015, 17:00 hod. 
  Posted Sep 27, 2015, 7:14 AM by Jarmila Buchova
 • Záver školského roka Všetkým deťom, rodičom a učiteľom želáme krásne prázdniny :-)         
  Posted Jul 28, 2015, 2:41 PM by Jarmila Buchova
 • Prázdniny Všetkým deťom a rodičom prajeme pekné prázdniny - a peknú šibačku :-) Vidíme sa po prázdninách: štvrtok16.4.2015 o 17:00 hod. v Unterfôhringu a 17.4.2015 o 15:00 ...
  Posted Mar 29, 2015, 4:19 PM by Jarmila Buchova
 • Informácie o projektoch ISEIA pre deti Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí informoval o vzdelávacích projektoch asociácie ISEIA pre deti http://www.uszz.sk/sk/stranka/3547/vzdelavacie-projekty-pre-krajanske-deti-v-statoch-zapadnej-europy ...
  Posted Mar 1, 2015, 3:34 AM by Jarmila Buchova
Showing posts 1 - 5 of 16. View more »