0. a 1. ROČNÍK

CIEĽ: rozšírenie aktívenej slovnej zásoby, básničky, pesničky - konverzácia v slovenskom jazyku
TÉMY: Vlastiveda, Prírodoveda, Literatúra, Hudobná výchova pre 1. a 2. ročník základných škôl na Slovensku
             Slovenský jazyk - Čítanie, písanie a gramatické pravidlá sa vyučujú až od 2. ročníka nemeckej školy, keď má žiak 
             dobre zvládnuté písanie a čítanie v nemčine, aby nedochádzalo k zámene čítania a písania rozdielnych hlások a písme

ŽIACI: 
Konverzačný kurz pre:

- predškolákov hovoriacich po slovensky
- žiakov prvého ročníka nemeckej školy, ktorí hovoria po slovensky
- žiaci vyšších ročníkov, ktoré nehovoria plynule po slovensky

Comments