2. ROČNÍK

Domáca úloha:        Zopakovať si abeceduNÁCVIK ČÍTANIA