2. ROČNÍK‎ > ‎

3. ČÍTANIE

Nácvik pochopenia prečítaného textu a vyhľadanie poťadovanej informacie v texte:


Úloha: 
Text: Danka a Janka         Obsah test


Comments