2. ROČNÍK‎ > ‎

2. GRAMATIKA

1. Slovenská ABECEDA a jej porovnanie s nemeckou abecedou
Neposlušné písmená:
                    - nemecké:  s-z-c,       š-ž-č ,        st-sp-sch ,     v ,              ie, eu, ei , 
 
Nové písmená: 
                    - písmeno ô. 
                    - písmeno ä,
                    - písmeno ŕ, 
                    - písmeno ĺ, 
                    - písmeno dz,
                    - písmeno dž

2. Gramatika: 
                   - de-te-ne-le, di-ti-ni-li
                   - nemecké: písanie veľkých a malých písmen (všeobecné podstatné mená malým)
                   - písmeno a hláska
                   - samohlásky - dlhé a krátke
                   - spoluhlásky - mäkké, tvrdé, obojaké
                   - písanie i/í/y/ý
                   - druhy viet
                   - základné slovné druhy: podstatné mená, prídavné mená, slovesá, zámená
                    
3. Fonetika
                - výslovnosť hlások
                - počávanie a rozpoznanie hlások....


 
Comments