3. ROČNÍK‎ > ‎

1. ČÍTANIE

Nácvik pochopenia prečítaného textu a vyhľadanie požadovanej informácie v texte:

ÚLOHA:

Text: Opice z našej police                Obsah test
Comments