Boli sme v novinách

 

SLOVENČINA PRE DETI V ČASOPISE SLOVENKA

 


V časopise Slovenka vyšiel o konferencii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, na ktorom sme za zúčastnili aj my - predniesli sme príspevok k téme Vyučoavnie slovenčiny.

Článok:

 


 
Dole vpravo Jarmila Buchová, vedúca Odboru výchovy a vzdelávania detí, učiteľka. V časopise Slovenka 47/2014


 
 VIERA HORCH V ČASOPISE SLOVENKA

 
O našej predsedníčke, Viere Horch, a Slovensko-nemeckom kultúrnom klube vyšiel článok v časopise Slovenka, číslo 42/2014 (Kliknite na článok pre zväčšenie):
 
Vierka Horch v Slovenke
Medzinárodné stretnutie detí
Comments