Boli sme v rozhlase


2015 Radio Slovakia International o Slovákoch v Mníchove

Slovenská katolícka farnost v Mníchove: pán farár Rudolf Maslák hovorí o slovenských Vianociach v Mníchove: http://sk.rsi.rtvs.sk/clanky/slovaci-vo-svete/70769/slovenske-vianoce-v-mnichove


2014 Radio Slovakia International o Vianociach 2014 v Mníchove

 V centre Bavorska, v Mníchove sa početná slovenská komunita stretáva počas vianočných sviatkov na slovenských bohuslužbách v kostole sv. Štefana a v adventnom období aj na podujatiach Slovenskej katolíckej farnosti, Slovensko nemeckého kultúrneho klubu, či na podujatiach slovenskej školy a škôlky. V škole učí aj Jarmila Buchová, ktorá sa s rodinou presťahovala do Mníchova pred 7 rokmi: http://sk.rsi.rtvs.sk/clanky/slovaci-vo-svete/70768/juska-z-mnichova

Slovenský maliar žijúci v Mníchove, ktorý sa venuje aj slovenským deťom a vedie kurzy maľovania pre deti v Mníchove: http://sk.rsi.rtvs.sk/clanky/slovaci-vo-svete/73570/maliar-mystiky

 
Akademický maliar Ján Mráz, hudobníka a fujarista: http://sk.rsi.rtvs.sk/clanky/slovaci-vo-svete/70748/na-vianoce-mraz-pride

Predsedníčka Slovensko-nemeckého kultúrneho klubu v Mníchove, prekladateľka Viera Horch: http://sk.rsi.rtvs.sk/clanky/slovaci-vo-svete/70379/slovensky-klub-z-mnichova

 
 

Oslava 100. narodenín PhDr. Imricha Kružliaka

 
8.12.2014 sme usporiadali oslavu 100. narodenín PhDr. Imricha Kružliaka, jedného z našich zakladajúcich členov, publicistu, historika, básnika, exilového pracovníka. Fotky z tohto slávnostného večera si môžete prezrieť tu.
 
Ingrid Slaninková z Radio Slovakia International priniesla z osláv nasledujúcu zvukovú pohľadnicu:
 http://sk.rsi.rtvs.sk/clanky/osobnosti/70395/imrich-kruzliak-oslavil-100-rokov

 
Sme.sk 10.12.2014 zverejnilo o oslave článok Rodák z Detvy Imrich Kružliak oslávil sto rokov:
http://zvolen.sme.sk/c/7540217/rodak-z-detvy-imrich-kruzliak-oslavil-sto-rokov.html

Comments