SLOVENČINA PRE DETI

Pravidelné týždenné vyučovanie Slovenčiny:

  • 2 - 3 vyučovacie hodiny týždenne
  • v období 15. september - 31. júl 
  • nástup možný aj počas školského roka
  • malé skupiny žiakov 3-8 žiakov
  • kvalifikované učiteľky
  • študijný materiál zadarmo
  • deň otvorených dverí
  • 1. zoznamovacia hodina zadarmo
  • čiastočné financovanie z dotáci USZZ a SNKK

Rozvrh hodín v školskom roku 2015/2016:

0., 1. ročník:  v piatok 17:00 do 18:30 v priestoroch Slovenskej katolíckej misie na Landsbergerstr. 39, Mníchov
                    CIEĽ: rozšírenie aktívenej slovnej zásoby, básničky, pesničky - konverzácia v slovenskom jazyku
                    TÉMY: Vlastiveda, Prírodoveda, Literatúra, Hudobná výchova pre 1. a 2. ročník základných škôl na Slovensku
                                Slovenský jazyk - Čítanie, písanie a gramatické pravidlá sa vyučujú až od 2. ročníka nemeckej školy, keď má 
                                žiak dobre zvládnuté písanie a čítanie v nemčine, aby nedochádzalo k zámene čítania a písania rozdielnych 
                                hlások a písmen.
                    ŽIACI: - predškoláci a prváci v nemeckej škole 
                     Viacej o 0., 1. ročníku
                    V nadväznosti na vyučovanie sú od 18:30 do 19:30 je tanečný a divadelný krúžok                  
                   
2. ročník v piatok 17:00 do 18:30 v priestoroch Slovenskej katolíckej misie na Landsbergerstr. 39, Mníchov
                    Viacej o 2. ročníku
                     V nadväznosti na vyučovanie sú od 18:30 do 19:30 je tanečný a divadelný krúžok
           
3. ročník  v piatok 17:00 do 18:30 v priestoroch Slovenskej katolíckej misie na Landsbergerstr. 39, Mníchov
                    viacej o 3. ročníku
                    V nadväznosti na vyučovanie sú od 18:30 do 19:30 je tanečný a divadelný krúžok4., 5., 7. ročník:
4B - štvrtok 17:00 - 19:15 Unterföhring
                    viacej  ročníkukontakt: Jarmila Buchová
tel.: 0151-540 680 44 
e-mail: jarmila.buchova@gmail.com


Finančný príspevok rodičov:    
šk. rok 2014/2015:  
25 eur mesačne v členení:
Príspevok rodiča: 10 eur mesačne 
zvyšok hradí Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Slovensko-nemecký kultúrny spolok v Mníchove

ĎAKUJEME: 
Slovensko-nemecký kultúrny klub v Mníchove poskytuje učebnice zadarmo, administratívu, organizáciu a vyúčtovanie projektov a vzdelávacieho centra
Slovenská katolícka farnosť v Mníchove poskytuje priestory na vyučovanie zadarma


  NAŠI UČITELIA

JARKA

Volám sa Jarmila Buchová a pochádzam z Vranova nad Topľou. Od roku 2007 žijem v Mníchove. Pracujem ako učiteľka na Berufsschule vo Freisingu. K vyučovaniu slovenčiny pre deti v Mníchove som sa dostala prostredníctvom mojich troch detí v roku 2008.  Vediem Slovenské vzdelávacie centrum pre deti v Mníchove, ktoré je založené pri Slovensko-nemeckom kultúrnom klube v Mníchove. 
Som zakladajúcou členkou Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školsto a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Spolu s ostatnými učiteľkami z vyučovania slovenčiny vo svete sme založili ISEIA - Internarnational Slovak Educational Institution and Association, kde pôsobím ako predsedníčka. Jedným z našich spoločných projektov je aj náš on-line časopis pre slovenské deti žijúce vo svete:  CERUZKY VO SVETE.    
BARBORKA

Volám sa Barbora Bučeková, pochádzam z Trnavy, kde som vyštudovala na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ. Práci s deťmi sa venujem od začiatku štúdia až dodnes. Momentálne pracujem ako vychovávateľka v detských jasliach v Mníchove. Popri tejto mojej práci pôsobím od škoslkého roku 201572016 aj ako učteľka slovenčiny pre deti v Mníchove. Vyučujem deti v 3. ročníku.Rada chodím do prírody, plávam a sem-tam niečo kreatívne vytvorím. Každé dieťa je jedidečné - rovnako ako práca s nimi :-)
 KRISTÍNKA

Volám sa Kristína Domáňová. Na Univerzite Komenského v Bratislave som vyštudovala učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Okrem toho, že sa rada venujem deťom, taktiež rada cestujem. Po štúdiu som strávila jeden rok vo Švajčiarsku, potom ma vietor zavial na Island, ktorý sa stal mojím druhým 
domovom. Fascinujú ma nové krajiny, ich kultúra a jazyk. Oboch krajinách som sa venovala práci s deťmi a zbieraniu medzinárodných skúseností v pedagogickej oblasti. 
Momentálne žijem a pracujem v Mníchove. V srdci však stále nosím Slovensko a kúsok z neho som priniesla aj sem do Nemecka, kde učím náš krásky jazyk slovenskej škole. Slovenčina a práca s deťmi na veľmi baví a prináša mi veľkú radosť a potešenie. Taktiež cestovanie a literatúra sú moje veľké záľuby, preto kamkoľvek idem, beriem si so sebou knihu, veľa dobrej hudby a úsmev.


MONIKA 


Volám sa Monika Kamodiová. Na Slovensku som vyštudovala Sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo. Prácu s deťmi milujem a venujem sa jej už niekoľko rokov. Popri štúdiu na vysokej škole som  ako dobrovoľníčka organizovala školu v prírode. Neskôr počas praxe som pracovala s rómskymi deťmi v predškolskom veku, ktorým sa venuje občianske združenie Mak v Trnave.  Čas strávený s deťmi  ma posúva ďalej, prináša mi radosť a úsmev na tvári. Milujem detskú spontánnosť, hravosť a tvorivosť.  Momentálne učím slovenčinu deti , ktoré žijú v Mníchove – 1.a 2.ročník J Voľný čas  trávim v prírode, čítaním kníh a cestovaním.  Najradšej mám ale, keď svoj voľný čas môžem tráviť s priateľmi a rodinou.    


RASŤOVolám sa Rastislav Valent, pochádzam z Banskej Bystrice a v Bratislave som vyštudoval učiteľstvo Psychológie 
a Občianskej výchovy. Do Mníchova som prišiel po skončení štúdia, aby som získal skúsenosti so životom v zahraničí a naučil sa po nemecky. Práca s mladými ľuďmi ma baví, preto som veľmi rád, že môžem využiť možnosť učiť slovenčinu a prispieť tým k tomu, aby mladí našinci nestratili kontakt s rodným jazykom, ak už nie svojim, tak svojich rodičov (poprípade jedného z nich). Vo voľnom čase rád čítam knihy a snažím sa veľa športovať.
.