TVORIVÝ ATELIÉRPoprosím o nahlásenie detí vopred:
kontakt:
Jarmila Buchová
tel.: 0151-540 680 44 
e-mail: jarmila.buchova@gmail.com

1. Detské ľudové dielne

- raz mesačne v sobotu od 10:00 do 15:00 hod. 

Témy: 
- dramatizácia diel slovenských autorov - divadlo, scénky
- slovenská literárna tvorba a vlastná tvorba
- vlastiveda - spoznávanie histórie Slovenska a jeho krás
- spoznávanie slovenského folklóru - ľudové piesne, tance a hry
- maľovanie - výroba pohľadníc, ozdôb na stôl a dekoračných predmetov
- slovenské ľudové tradície: veľkonočné vajíčka, maľba, drotárstvo, keramika, výšivka, výroba korbáčov, košíkárstvo...

Termíny v školskom roku 2014/2015: Akcie-kalendar

Bližšie informácie v časti: Detské ľudové dielne


2. Kurzy maľovania pre deti

- kurzy maľovania so slovenským maliarom Martinom Oscitým
- v termínoch 4x ročne, sobotu od 10:00 do 15:00 hod. 


Termíny v školskom roku 2014/2015: Akcie-kalendar

Bližšie informácie v časti: Kurzy maľovania pre deti


3. Krúžok šikovných rúk (OKA - Offene- Kinder-Atelier) 

- 2 vyučovacie hodiny týždenne
- maľovanie, kresba, lepenie, tvorba dekorácií

 Termíny v školskom roku 2013/2014:

- každý utorok od 15:00 do 17:00 hod. v Unterföhringu

Bližšie informácie v časti: Krúžok šikovných rúk