Home


Vitajte na stránkach Slovenčina pre deti Slovákov 
                žijúcich  v Mníchove a okolí
 
 
               Na týchto stránkach nájdete informácie 
                        o aktivitách, ktoré organizuje 
                            slovenské vzdelávacie centrum 
         pri Slovensko-nemeckom kultúrnom klube v Mníchove
                        snkk-mnichov.eu
  
Vyučuje sa v priestoroch 
Kulturzentrum GOROD, Arnulfstr. 197, Mníchov
Aktivity, ktoré realizujeme:

1. Slovenská škôlka
- pravidelné týždenné vyučovanie pre deti od 4-5 rokov
- každý piatok 16:30 - 19:00 hod.
 
- pravidelné týždenné vyučovanie pre deti od 5 rokov

2. roč.: každý piatok 16:00 - 19:00 hod.

3,4. roč.: každý piatok 17:30 – 20:00 hod.

5.-9. roč.: každý piatok 17:30 – 20:00 hod.


- nepravidelné vyučovanie slovenčiny (víkednové, prázdninové kurzy, Hráme sa so slovenčinou a pod.)
- kurzy vlastivedy a prírodovedy 
1x mesačne: sobota 10:00 – 12:15 hod.


2. Tvorivý ateliér                                
- detské ľudové dielne                               
- krúžok šikovných rúk                             
- kurzy maľovania                                     
Detské ľudové dielne 

1x mesačne: sobota 10:00 – 15:00  hod.

tanečný a hudobný krúžok, divadelný krúžok, vyučovanie vlastivedy a prírodovedy


 3. Iné

Kurzy maľovania

Vianočný večierok

Divadelné predstavenia našich detí

Výroba masiek a karneval

Deň matiek a deň otcov

Športová olympiáda

Spoločná návšteva divadla ERBY

Slovenská  stanovačka

Výlety, ZOO ...


- letné a zimné tábory pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí
- príspevky do časopisu: Ceruzky vo svete


Poprosím o nahlasovanie nových detí na mail: jarmila.buchova@gmail.com

 MESAČNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK: 


25 eur v členení:
Príspevok rodiča: 10 eur mesačne 
zvyšok hradí Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Slovensko-nemecký kultúrny spolok v Mníchove

ĎAKUJEME: 
Slovensko-nemecký kultúrny klub v Mníchove poskytuje učebnice zadarmo, administratívu, organizáciu a vyúčtovanie projektov a vzdelávacieho centra
Slovenská katolícka farnosť v Mníchove poskytuje priestory na vyučovanie zadarma

Školský rok 2014/2015: Klikni TU

Tábor KRAJANSKÉ LETO 


Záznam našich aktivít v roku 2014: KLIKNI TU
 
 


PROJEKTY:                                               AKTUALITY:
sme členmi ISEIA 
ISEIA - International Slovak Educational Institution
 and Association
 
ISEIA -  Medzinárodný inštitút a asociácia 
slovenských  vzdelávacích centerDeň ľudovej rozprávky: A čo bolo ďalej? (...ako by mohla rozprávka pokračovať?) 

CERUZKY vo svete: časopis o deťoch a pre deti Slovákov v zahraničí, ktorý pripravujeme spolu s inými slovenskými vzdelávacími centrami vo svete


Ahoj kamarát: online projekt v spolupráci s inými slovenskými školami vo svete na dopisovanie medzi slovenskými deťmi 

Zápisník cestovateľov

Kráľovná/ Kráľ slovenskej knižnice

Slovensko - včera a dnes


a iné: 

 • Prázdniny Vyučoavnie v piatok 30.10. a 7.11. 2015 nebude. Začíname opäť až v piatok 13.11.2015. Pekné prázdniny :-)
  Posted Oct 29, 2015, 12:43 AM by Jarmila Buchova
 • Otvorenie školského roka Zápis detí na školský rok 2015/2016:Prvá hodina: piatok 25.9.2015, 17:00 hod. 
  Posted Sep 27, 2015, 7:14 AM by Jarmila Buchova
 • Záver školského roka Všetkým deťom, rodičom a učiteľom želáme krásne prázdniny :-)         
  Posted Jul 28, 2015, 2:41 PM by Jarmila Buchova
 • Prázdniny Všetkým deťom a rodičom prajeme pekné prázdniny - a peknú šibačku :-) Vidíme sa po prázdninách: štvrtok16.4.2015 o 17:00 hod. v Unterfôhringu a 17.4.2015 o 15:00 ...
  Posted Mar 29, 2015, 4:19 PM by Jarmila Buchova
 • Informácie o projektoch ISEIA pre deti Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí informoval o vzdelávacích projektoch asociácie ISEIA pre deti http://www.uszz.sk/sk/stranka/3547/vzdelavacie-projekty-pre-krajanske-deti-v-statoch-zapadnej-europy ...
  Posted Mar 1, 2015, 3:34 AM by Jarmila Buchova
Showing posts 1 - 5 of 16. View more »