Krúžok šikovných rúk

Poprosím o nahlásenie detí vopred:
kontakt:
Jarmila Buchová
tel.: 0151-540 680 44 
e-mail: jarmila.buchova@gmail.com

- raz týždenne - v utorok od 15:00 do 17:00 hod. 


Comments