FOTOALBUM

2014-12-14 Betlehemská hviezda






2014-11-08 Ľudové dielne a maľovanie



2014 07 31 Ľudové dielne 7

2014-06-28 Ľudové dielne 6

2014-05-10 Ľudové dielne 5


2014-03-15 Ľudové dielne 3

2014 01 25 MU ludove dielne 1






2014-09-27 Ľudové dielne 8


2014-06-15 List pánu prezidentovi

2014-05-10 Koncert Pavla HAmmela v Mníchove


2014-02-08 Ľudové dielne 2

2013 11 16 MU Stretnutie deti na SK misii



Medzinárodné stretnutie detí - článok v novinách: